سروده ها و جمله های زیبا
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

                     چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون

                     روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم

                     کاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما

عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است

                     عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

                    زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی

                    آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما

تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش

                     رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

 

[ پنجشنبه 15 خرداد1393 ] [ 10:1 قبل از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]

ساقیا برخیز و درده جام را

                   خاک بر سر کن غم ایام را

ساغر می بر کفم نه تا ز بر

                    برکشم این دلق ازرق فام را

گر چه بدنامیست نزد عاقلان

                   ما نمی‌خواهیم ننگ و نام را

باده درده چند از این باد غرور

                    خاک بر سر نفس نافرجام را

دود آه سینهٔ نالان من

                    سوخت این افسردگان خام را

محرم راز دل شیدای خود

                      کس نمی‌بینم ز خاص و عام را

با دلارامی مرا خاطر خوش است

                      کز دلم یک باره برد آرام را

ننگرد دیگر به سرو اندر چمن

                   هر که دید آن سرو سیم اندام را

صبر کن حافظ به سختی روز و شب

                      عاقبت روزی بیابی کام را

[ شنبه 30 فروردین1393 ] [ 11:39 قبل از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]
دلا یاران سه قسمند گر بدانی

 
*زبانی‌ اند و نانی اند و جانی*

 

 به نانی نان بده از در برانش...محبت کن به یاران زبانی

 
ولیکن یار جانی را نگه دار

به پایش جان بده تا میتوانی
 
[ دوشنبه 18 آذر1392 ] [ 11:56 قبل از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]

به سر کویت اگر رخت نبندم چکنم

                                 و اندر آن کوی اگر ره ندهندم چکنم

من ز در بستن و واکردن میخانه به تنگ

                                 آمدم گر نکنم باز و نبندم چکنم

 غم هجران و پریشانی و بدبختی من

                                  تو پسندیدی اگر من نپسندم چکنم

 مانده در قید اسارت تن من وان خم زلف

                                   می‌کشد می‌روم افتاده به بندم چکنم

 من به اوضاع تو ای کشور بی‌صاحبِ جم

                                    نکنم گریه پس از گریه نخندم چکنم

 آیت روی تو ز آتشکده‌ی زرتشت است

                                     من بر آن آتش سوزان چو سپندم چکنم

خون من ریختی و وصل تو شد کام رقیب

                                    من به ناچار دل از مهر تو کندم چکنم

 شرط عقل است سپس راه جنون گیرم و بس

                                    عارف آسوده من از ناصح و پندم چکنم

[ جمعه 8 آذر1392 ] [ 4:40 بعد از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

           جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو

غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی

           نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو

هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش

           که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو

رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم

           هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو

روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست

          که بر طرف سمن زارش همی‌گردد چمان ابرو

دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی

          که این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو

تو کافردل نمی‌بندی نقاب زلف و می‌ترسم

           که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو

اگر چه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری

           به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو

[ چهارشنبه 8 آبان1392 ] [ 8:40 قبل از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]

بی یار مهل ما را بی‌یار مخسب امشب

                     زنهار مخور با ما زنهار مخسب امشب

امشب ز خود افزونیم در عشق دگرگونیم

                     این بار ببین چونیم این بار مخسب امشب

ای طوق هوای تو اندر همه گردن‌ها

                    ما را همه شب تنها مگذار مخسب امشب

صیدیم به شصت غم شوریده و مست غم

                    ما را تو به دست غم مسپار مخسب امشب

ای سرو گلستان را وی ماه شبستان را

                    این ماه پرستان را مازار مخسب امشب

[ سه شنبه 31 اردیبهشت1392 ] [ 12:7 بعد از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]
به تو عادت کردم
مثل پروانه به شمع
و تو هرلحظه که از من دوری
من به ویرانگری فاصله می اندیشم
در کتاب احساس واژه ی فــاصـلـہ یک فاجعه معنا شده است..‏!‏‏!

پروانه

[ سه شنبه 31 اردیبهشت1392 ] [ 11:40 قبل از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]
 

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

                             ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

                             کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

پیوند عمر بسته به موییست هوش دار

                              غمخوار خویش باش غم روزگار چیست

معنی آب زندگی و روضه ارم

                              جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست

مستور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند

                             ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست

راز درون پرده چه داند فلک خموش

                              ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست

سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست

                              معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست

زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست

                              تا در میانه خواسته کردگار چیست


موضوعات مرتبط: کوزه ی خاکی(شعر سنتی)
[ یکشنبه 27 اسفند1391 ] [ 9:30 قبل از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]
Hedayat
موضوعات مرتبط: از نگاه های آینه(..)
[ چهارشنبه 22 آذر1391 ] [ 12:19 بعد از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]
 

 

از پله ی ابر کم کم آمد پایین

                    گل گفت: بیا کمی کنارم بنشین

 در کوچه غریبه ای به گرمی می خواند:

                 باران سخن خداست با اهل زمین


موضوعات مرتبط: بقچه ی شعر(شعر معاصر)
[ سه شنبه 21 آذر1391 ] [ 12:43 بعد از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]

 

آخرین برگ سفرنامه ی باران
این است
که زمین چرکین است..


موضوعات مرتبط: بقچه ی شعر(شعر معاصر)
[ سه شنبه 21 آذر1391 ] [ 12:41 بعد از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]

کس از این نمک ندارد که تو ای غلام داری

                   دل ریش عاشقان را نمکی تمام داری

نه من اوفتاده تنها به کمند آرزویت

                    همه کس سر تو دارد تو سر کدام داری

ملکا، مها، نگارا، صنما، بتا، بهارا

                    متحیرم ندانم که تو خود چه نام داری

نظری به لشکری کن که هزار خون بریزی

                    به خلاف تیغ هندی که تو در نیام داری

صفت رخام دارد تن نرم نازنینت

                    دل سخت نیز با او نه کم از رخام داری

همه دیده‌ها به سویت، نگران حسن رویت

                    منت آن کمینه مرغم که اسیر دام داری

چه مخالفت بدیدی که مخالطت بریدی

                    مگر آن که ما گداییم و تو احتشام داری

بجز این گنه ندانم که محب و مهربانم

                    به چه جرم دیگر از من سر انتقام داری

گله از تو حاش لله نکنند و خود نباشد

                    مگر از وفای عهدی که نه بردوام داری

نظر از تو برنگیرم همه عمر تا بمیرم

                    که تو در دلم نشستی و سر مقام داری

سخن لطیف سعدی، نه سخن، که قند مصری

                     خجلست از این حلاوت که تو در کلام داری


موضوعات مرتبط: کوزه ی خاکی(شعر سنتی)
[ سه شنبه 21 آذر1391 ] [ 9:12 قبل از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]

ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما

                     ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ‌ها

ای بادهای خوش نفس عشاق را فریادرس

                      ای پاکتر از جان و جا آخر کجا بودی کجا

ای فتنه روم و حبش حیران شدم کاین بوی خوش

                      پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی

ای جویبار راستی از جوی یار ماستی

                       بر سینه‌ها سیناستی بر جان‌هایی جان فزا

ای قیل و ای قال تو خوش و ای جمله اشکال تو خوش

                     ماه تو خوش سال تو خوش ای سال و مه چاکر تو را


موضوعات مرتبط: کوزه ی خاکی(شعر سنتی)
[ سه شنبه 21 آذر1391 ] [ 9:5 قبل از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]

baba taher

 

شب تاریک و سنگستان و مو مست

                   قدح از دست مو افتاد و نشکست

نگهدارنده‌اش نیکو نگهداشت

                  وگرنه صد قدح نفتاده بشکست


موضوعات مرتبط: کوزه ی خاکی(شعر سنتی)
[ دوشنبه 20 آذر1391 ] [ 11:13 قبل از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]
sivhf...


موضوعات مرتبط: بقچه ی شعر(شعر معاصر)
[ دوشنبه 20 آذر1391 ] [ 10:59 قبل از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]
خداوندا..

من از احساس بيهوده بودن ؛  من از چون حباب آب بودن
من از ماندن چون مرداب مي ترسم


خداوندا...

من از مرگ محبت من از اعدام احساس به دست دوستان دور يا نزديک مي ترسم


خداوندا..

 من از ماندن مي ترسم خداوندا من از رفتن مي ترسم...


خداوندا...

 من از خود نيز مي ترسم ...


خداوندا...

پناهم ده...!


موضوعات مرتبط: از نگاه های آینه(..)
[ یکشنبه 19 آذر1391 ] [ 2:9 بعد از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]

در ما به ناز می‌نگرد دلربای ما

                  بیگانه ‌وار میگذرد آشنای ما

بی‌جرم دوست پای ز ما درکشیده باز

                  تا خود چه گفت دشمن ما در قفای ما

با هیچکس شکایت جورش نمیکنم

                 ترسم به گفتگو کشد این ماجرای ما

ما دل به درد هجر ضروری نهاده‌ایم

                 زیرا که فارغست طبیب از دوای ما

هردم ز شوق حلقهٔ زنجیر زلف او

                 دیوانه میشود دل آشفته رای ما

بر کوه اگر گذر کند این آه آتشین

                  بی شک بسوزدش دل سنگین برای ما

شاید که خون دیده بریزی عبید از آنک

                  او میکند همیشه خرابی بجای


موضوعات مرتبط: کوزه ی خاکی(شعر سنتی)
[ یکشنبه 19 آذر1391 ] [ 1:57 بعد از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]

گذار آرد مه من گاهگاه از اشتباه اینجا

                    فدای اشتباهی کآرد او را گاهگاه اینجا

مگر ره گم کند کو را گذار افتد به ما یارب

                    فراوان کن گذار آن مه گم کرده راه اینجا

کله جا ماندش این جا و نیامد دیگرش از پی

                    نیاید فی المثل آری گرش افتد کلاه اینجا

نگویم جمله با من باش و ترک کامکاران کن

                    چو هم شاهی و هم درویش گاه آنجاو گاه اینجا

هوای ماه خرگاهی مکن ای کلبه درویش

                     نگنجد موکب کیوان شکوه پادشاه اینجا

توئی آن نوسفر سالک که هر شب شاهد توفیق

                      چراغت پیش پا دارد که راه اینجا و چاه اینجا

بیا کز دادخواهی آن دل نازک نرنجانم

                      کدورت را فرامش کرده با آئینه آه اینجا

سفر مپسند هرگز شهریار از مکتب حافظ

                       که سیر معنوی اینجا و کنج خانقاه اینجا


موضوعات مرتبط: بقچه ی شعر(شعر معاصر)
[ شنبه 18 آذر1391 ] [ 11:28 بعد از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]
به دستور دایی گلم ۱ غزل از مولانا گذاشتم...ایشالا ازاین به بعد گاهی یادی از حضرت مولانا هم می کنم که واقعا اشعارش دلنشینن...

این هم یکی از شاهکارهای محشر حضرت مولانا که احتمالا به گوش تون آشناست:

ای یوسف خوش نام ما، خوش می‌روی بر بام ما

                       ای درشکسته جام ما، ای بردریده دام ما

ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما

                       جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما

                        آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما

ای یار ما عیار ما دام دل خمار ما

                        پا وامکش از کار ما، بستان گرو دستار ما

در گل بمانده پای دل، جان می‌دهم چه جای دل

                        وز آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما


موضوعات مرتبط: کوزه ی خاکی(شعر سنتی)
[ یکشنبه 28 آبان1391 ] [ 10:25 قبل از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

                           وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق

                           برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی

                            که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست

                            جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

                            بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد

                           طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

                            ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت


موضوعات مرتبط: کوزه ی خاکی(شعر سنتی)
[ دوشنبه 8 آبان1391 ] [ 12:58 بعد از ظهر ] [ محمدرضا صرافی مقدم ]
درباره وبلاگ

سلام .
خـوش اومـدیـن .
امـیدوارم از مـطـالب وبلاگم خـوشـتون بیاد.
نــظـــر یـادتـون نــره!

اهورمزدا این سرزمین پارس را
از سپاه دشمن ,دروغ و خشکسالی محفوظ بدارد.

از کسانی شویم که این جهان را تازه می کنند...گاتها
امکانات وب